Elektromagnetni ventil TIP 99 2/2 NZ

Ventil za paru na 180°C. Ima mogućnost servisiranja i raspon verzija u skladu sa potrebama kod konkretne aplikacijie. 

Simbol: 
Preuzimanje - Download: 

Characteristics