Filter ventil FV

Filter za tečne fluide koji mogu biti i delimično agresivni. Obezbeđuje dugotrajniji i stabilniji rad osetljivih delova sistema izolovanjem grubih nečistoća.

Preuzimanje - Download: 

Characteristics