Elektromagnetni Ventil TIP 67 2/2 NZ

Ventil od 1/4" sa rupama na telu za montiranje, verzijom sa ručnom regulacijom protoka, mogućnošću servisiranja. U velikom delu menja ventile najvišeg cenovnog ranga jer ima istu pouzdanost, lako se servisira i jednostavne je konstrukcije.

Simbol: 
Preuzimanje - Download: 

Characteristics