Elektromagnetna pumpa ET 3009

Elektromagnetna pumpa velike snage i protoka, najčešće nalazi primenu kod dopune kotlova koji su već pod pritiskom. 

Preuzimanje - Download: 

Characteristics