Elektromagnetni ventil TIP MD0

Elektromagnetni ventil za gas MD0 se uglavnom koristi kao mera bezbednosti za gasne rampe. Bezbednosni standardi zahtevaju da se koriste ovakvi ventili u kombinaciji sa gasnim senzorima. Kada se aktiviraju, zatvoreni ventili se vraćaju ručno u otvoreni položaj, zbog bezbednosti.

Preuzimanje - Download: 

Characteristics