Elektromagnetni ventil za gas TIP MD24

Elektromagnetni ventil za zemni gas, metan, tečni naftni gas i vazduh. Posebno prilagođen i atestiran za primenu na gasnim rampama. 

Preuzimanje - Download: 

Characteristics