Elektromagnetni ventil TIP 88 2/2 NZ bistabilni

Indirektni bistabilni elektromagnetni ventil. Primenu nalazi u aplikacijama kada ventil ima konstantan pritisak na ulazu, a gde je važno da ventil ne bude pod konstantnim naponom. 

Simbol: 
Preuzimanje - Download: 

Characteristics