Uputstvo za odabir elektromagnetnih ventila

Tehničke karakteristike i defnicije, koje bi smo hteli da vam ukažemo u ovom tekstu, će vam pomoći u odabiru pravog ventila za vašu primenu.

Definicija:

Elektromagnetni ventil je kombinacija dva glavna funkcionalna dela:

-Elektromagneta (špulne)
-Tela ventila (3/ ili 2/)
Koristi se uspostavljanje ili prekid protoka fluida električnom strujom

Klasifikacija:

Sve osobine ovde opisane su detaljniije opisane na pojedinačnim stranicama ventila. Elektromagnetni ventili su klasifikovani u skladu sa sledećim osobinama:
-Broj ulaza, izlaza
-Pozicija
-Uslovi rada
-Princip rada

*Broj ulaza, izlaza*
Ulazi i izlazi su tačke spajanja ventila sa mrežom 2/ : jedan ulaz, jedan izlaz 3/ : jedan ulaz, jedan izlaz i jedan ispust

*Pozicije*
/2 ova osobina se odnosi na broj pozicija u kojima može da se nadje Ventil. U ponudi trenutno imamo samo ON/OFF (Otvoreni/Zatvoreni). Jedino odstupanje od ovog pravila predstavljaju modeli ventila sa ručnom regulacijom protoka (9922,6724,9934,6660).

*Uslovi rada*
Ova stavka se odnosi na vreme koje ventil toku rada ovoren i vreme koje je zatvoren. Ukoliko je ventil u toku svog rada većinu vremena zatvoren, naša preporuka je da se na tom mestu primeni normalno zatvoren ventil (pod naponom otvoren) i obrnuto.

*Princip rada*
U zavisnosti od minimalnog pritiska fluida koji se reguliše ventili se dele na dve velike grupe:
-Ventile sa direktnom kontrolom,
-Ventile sa indirektnom kontrolom (servo operisane).

Direktno kontrolisani su ventili koji rade nezavisno od pritiska u fuidu. Kada su pod naponom, elektromagnet deluje direktno na kotvu ventila i otvara/zatvara ventil.

Indirektno kontrolisani ventili koriste pritisak ulaznog fuida da bi ventil bio zatvoren. Zbog toga na ovim ventilima radni pritisak ventila ne zavisi od snage Elektromagneta i početni radni pritisak je uvek veći od nule.