Elektromagnetna pumpa ET500

Pumpa ET5 je široko primenjena u tekstilnoj, medicinskoj idustriji kao i u mašinama za prodaju toplih i hladnih napitaka

Preuzimanje - Download: 

Characteristics