Namenski tajmer EZ1

Primena tajmera EZ1 je na svim mestima gde je potrebno uključivanje elektromagnetnog ventila ili nekog drugog potrošača, sa konektorom DIN43650, u regularnom vremenskom intervalu. Najčešća primena: Pražnjenje kondenzata, otresanje filtera itd.

Characteristics