Elektromagnenti Ventil TIP 93 2/2 NZ

Ventil sa početka ponude kada je promer od 1/2" u pitanju. Velika snaga magneta obezbeđuje relativno visoke radne pritiske na AC naponu. Često se ugrađuje na parnim linijama. 

Simbol: 
Preuzimanje - Download: 

Characteristics