Elektromagnetni ventil TIP 55 2/2 NZ

Direktni ventil malih dimenzija sa nekoliko verzija izrade tela što ovom tipu daje veliku upotrebljivost i u mobilnim aplikacijama. Jedan od najkorišćenihjih modela ventila u industrijskim aplikacijama.

Simbol: 
Preuzimanje - Download: 

Characteristics