Elektromagnenti Ventil TIP 53 3/2 NZ

Normalno zatvoren 3/2 direktni ventil-razvodnik. Može se montirati na sam aktuator ili cilindar koji kontroliše. 

Simbol: 
Preuzimanje - Download: 

Characteristics